Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Pernille Rieker

Forsker I
Pernille_Rieker_11.jpg

Kontaktinfo og filer

pernille.rieker@nupi.no
917 29 804
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Pernille Riekers forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert fransk og de nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt. Hun har en doktorgrad (dr.polit) fra 2004 (Universitetet i Oslo). På NUPI er Rieker del av Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar (SecDef). Hun er koordinator for NUPIs Senter for Europastudier (NSE) og medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk.

Publikasjoner:

Bøker: European Actorness in a Shifting Geopolitical Order. European Strategic Autonomy Through Differentiated Integration (Springer 2023);  French Foreign Policy in a Changing World. Practising Grandeur (Palgrave 2017); External governance as security community building – the limits and potential of the European Neighbourhood Policy (Routledge 2016); Dialogue and Conflict resolution. Potential and limits (Routledge 2015) og Europeanization of National Security Identity. The EU and the changing security identities of the Nordic states (Routledge 2006).

Artikler: Making Sense of the European Side of the Transatlantic Security Relations in Africa (Politics & Governance, 2022); 'Not so unique after all? Urgency and Norms in EU foreign and security policy' (Journal of European Integration, 2021); 'Differentiated integration and Europe's Global Role: A Conceptual Framework' (European Foreign Affairs Review, Special Issue, 2021); 'Differentiated Defence Integration Under French Leadership' (European Foreign Affairs Review, Special Issue, 2021); 'Plugging the capability-expectations gap: towards effective, comprehensive and conflict-sensitive EU crisis response?' (European Security nr. 1, 2019); 'Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeid' (Internasjonal Politikk 77(4), 2019); 'EU-supported reforms in the EU neighbourhood as organized anarchies: the case of post-Maidan Ukraine' (Journal of European Integration nr. 4, 2018); 'Autonomy and Integration? Small-state responses to a changing European security landscape' (Global Affairs nr. 3, 2017); 'The EU, Russia and the potential for dialogue – Different readings of the crisis in Ukraine' (European Security nr. 3, 2016) og 'The EEA Grant. A source of Soft Power?' (Journal of European Integration nr. 4, 2015).

Mer informasjon om hennes øvrige arbeider finnes i hennes fullstendige CV eller på prosjektsidene.

Pågående forskning: 

Pernille Rieker leder prosjektet RE-ENGAGE, som skal se på hvordan EU kan styrke sin utenrikspolitiske verktøykasse, inkludert utvidelses- og naboskapspolitikken - for å styrke unionens geopolitiske innflytelse og være bedre rustet til å fremme demokrati i sitt nabolag.

Innenfor rammen av Norge og EU mot 2030 ser Rieker nærmere på utviklingen av EU som sikkerhetspolitisk aktør og implikasjoner for Norge.

I EURODEFENCE studerer hun mekanismer og drivkrefter i EUs forsvarspolitikk med et særlig fokus på differensiert (eller fleksibel) integrasjon og tredjelands rolle.

I PREVEX-prosjektet studerer hun EUs og Frankrikes rolle i bekjempelsen av voldelig ekstremisme i Mena-regionen og Sahel.

I JOINT arbeider hun med hvordan å forstå drivkrefter og mekanismer i EUs utenrikspolitkk.

I ADHOCISM prosjektet ser hun nærmere på Frankrikes militære rolle i Mali.

Ekspertise

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Konflikt
 • EU

Utdanning

2004 Dr. polit, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Avhandling: Europeanisation of Nordic security

1998 Can. polit, Institutt for statsvitenskap, University of Oslo. Avhandling: Fransk NATO-politikk i 1990-årene. Kontinuitet eller endring?

Arbeidserfaring

2017- Forsker I, NUPI

2011-2017 Seniorforsker, NUPI

2009-2011 Seniorrådgiver, NordForsk

1999-2009 Doktorgradsstipendat/seniorforsker/avdelingsleder, NUPI

Aktivitet

Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Skjønner regjeringen hva som foregår i EU nå?

At vår politiske ledelse ikke er bedre informert, er oppsiktsvekkende – ikke minst gitt den siste tidens hendelser.
 • Europa
 • Norden
 • EU
polish-tanks-cropped.png
Hvor hender det?
Hvem blir Frankrikes neste president? Valgkampen pågår i en tid preget av krig og kriser, og det kan påvirke utfallet.
 • NATO
 • Foreign policy
 • Europe
 • Nationalism
 • The EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

European defence beyond institutional boundaries: Improved European defence through flexibility, differentiation and coordination

Som et svar på den endrede geopolitiske situasjonen er det tatt initiativer for å styrke det europeiske forsvaret i NATO, i EU, men også bi- og multilateralt mellom EUs medlemsland og assosierte ikke-medlemmer, som Norge. Denne policy-briefen argumenterer for at alle disse prosessene må tas i betraktning når vi ønsker å måle Europas fulle sikkerhets- og forsvarskapasitet. Snarere enn et tegn på fragmentering forbereder de grunnen for en ny europeisk forsvarsarkitektur, preget av høy grad av fleksibilitet, som til slutt kan være bedre tilpasset dagens sikkerhetskontekst. For å maksimere effekten av denne differensierte forsvarsarkitekturen er det imidlertid nødvendig med en viss koordinering mellom de ulike initiativene. Det er nå et vindu med mulighet for slik koordinering, ettersom to nøkkelprosesser nå kjører parallelt: utviklingen av et nytt «strategisk konsept» for NATO og utviklingen av et «strategisk kompass» i EU. Hvis dette lykkes, kan vi håpe på utviklingen av et mer fleksibelt og dyktig europeisk forsvar.

 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regioner
 • Europa
 • Global styring
 • EU
Rieker_Giskethumbnail_large.png
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regioner
 • Europa
 • Global styring
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

The potential and limits of EU crisis response

En rekke land i EUs nærområder har vært rammet av alvorlig konflikter de siste årene. Dette kapittelet ser på hva slags verktøykasse EU har anvendt i sine forsøk på å bidra til konfliktløsing, og på hvordan EUs engasjement har blitt oppfattet innad i disse landene. Et nøkkelspørsmål er om det er spenning mellom EUs intensjoner på den ene siden, og EUs faktiske aktivitet og lokale oppfatninger av EU på den andre.

 • Global styring
 • EU
The-EU-and-Crisis-response_large.jpg
 • Global styring
 • EU
Forskningsprosjekt
2022 (Pågående)

Understanding and Strenthening EU Foreign & Security Policy in a Complex and Contested World (JOINT)

JOINT-prosjektet analyserer denne dynamikken samtidig som det tar opp spørsmålet om hvordan EU og dets medlemsland kan gjøre sine utenriks- og sikkerhetspolitiske strukturer mer handlekraftige og bære...

 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • The EU
Forskningsprosjekt
2021 - 2025 (Pågående)

Ad hoc crisis response and international organisations (ADHOCISM)

ADHOCISM spør hva de langsiktige innvirkningene av ad hoc kriseløsninger vil være på internasjonale organisasjoner....

 • Security policy
 • Africa
 • Peace operations
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • AU
 • Security policy
 • Africa
 • Peace operations
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • AU
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Differentiated Defence Integration Under French Leadership

Studier av EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk har en tendens til å fokusere utelukkende på det som formelt er inkludert i Unionens felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP). Initiativer som tas utenfor denne rammen blir ofte ansett å potensielt kunne undergrave utviklingen av EUs forsvar - selv når intensjonen nettopp er å styrke den europeiske forsvarskapasiteten. Dette har vært tilfelle med de forskjellige initiativene som er tatt innenfor (eller nært knyttet til) NATO, men også ulike franske initiativer som the European Intervention Initiative (EI2). Et alternativt perspektiv er å se disse som integrerte deler av et mer fleksibelt og differensiert europeisk sikkerhetsramme hvor de sammen bidrar til å styrke europeisk forsvarskapasitet. Denne artikkelen argumenterer for at Frankrike, under Macrons ledelse, har vært helt sentral i å fremme en slik mer differensiert tilnærming til europeisk forsvarsintegrasjon. Differentiated Defence Integration Under French Leadership

 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Regioner
 • Europa
 • Global styring
 • EU
Eruopean-Foreign-Affairs-Review_large.jpg
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Regioner
 • Europa
 • Global styring
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Differentiated Integration and Europe’s Global Role: A Conceptual Framework

I en tid med globale utfordringer, økende geopolitiske spenninger og et endret og til dels svekket transatlantisk sikkerhetsfellesskap, er det en forventning om at Europa må ta et større ansvar for egen sikkerhet gjennom å styrke sin globale rolle. Ulike initiativer er nå tatt for å styrke EUs rolle globalt, men vi ser også tendenser til en mer kompleks europeisk styringsmodell. Denne modellen er preget av en kombinasjon av en rekke initiativer tatt både innenfor og utenfor EU, men som alle har til hensikt å styrke Europas globale rolle. Denne innledende artikkelen presenterer et rammeverk for å studere en europeisk rolle som inkluderer initiativer som er tatt både innenfor og utenfor EUs rammeverk, men som alle er nært knyttet sammen og har til hensikt å styrke kontinentets globale rolle. Den viser hvordan Differensiert Integrasjon (DI) kan hjelpe oss til å bedre forstå Europas rolle i en endring og flyktig global kontekst.

 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Europa
 • Global styring
 • EU
Eruopean-Foreign-Affairs-Review_large.jpg
 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Europa
 • Global styring
 • EU
Arrangement
11:00 - 12:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk
Arrangement
11:00 - 12:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk
30. nov. 2021
Arrangement
11:00 - 12:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk

Tryggingspolitikken i Europa – mot fragmentering eller samling?

Vi ser nærare på om EU er i ferd med å bli ein sterke eller svakare utanrikspolitisk aktør.

Arrangement
12:00 - 13:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk
Arrangement
12:00 - 13:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk
23. sep. 2021
Arrangement
12:00 - 13:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk

EUs grøne giv – implikasjonar for norsk europapolitikk

Kva implikasjonar vil EUs storsatsing "Green Deal" ha for norsk europapolitikk i dei kommande åra?

41 - 50 av 203 oppføringer