Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Pernille Rieker

Forsker I
Pernille_Rieker_11.jpg

Kontaktinfo og filer

pernille.rieker@nupi.no
917 29 804
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Pernille Riekers forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert fransk og de nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt. Hun har en doktorgrad (dr.polit) fra 2004 (Universitetet i Oslo). På NUPI er Rieker del av Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar (SecDef). Hun er koordinator for NUPIs Senter for Europastudier (NSE) og medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk.

Publikasjoner:

Bøker: European Actorness in a Shifting Geopolitical Order. European Strategic Autonomy Through Differentiated Integration (Springer 2023);  French Foreign Policy in a Changing World. Practising Grandeur (Palgrave 2017); External governance as security community building – the limits and potential of the European Neighbourhood Policy (Routledge 2016); Dialogue and Conflict resolution. Potential and limits (Routledge 2015) og Europeanization of National Security Identity. The EU and the changing security identities of the Nordic states (Routledge 2006).

Artikler: Making Sense of the European Side of the Transatlantic Security Relations in Africa (Politics & Governance, 2022); 'Not so unique after all? Urgency and Norms in EU foreign and security policy' (Journal of European Integration, 2021); 'Differentiated integration and Europe's Global Role: A Conceptual Framework' (European Foreign Affairs Review, Special Issue, 2021); 'Differentiated Defence Integration Under French Leadership' (European Foreign Affairs Review, Special Issue, 2021); 'Plugging the capability-expectations gap: towards effective, comprehensive and conflict-sensitive EU crisis response?' (European Security nr. 1, 2019); 'Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeid' (Internasjonal Politikk 77(4), 2019); 'EU-supported reforms in the EU neighbourhood as organized anarchies: the case of post-Maidan Ukraine' (Journal of European Integration nr. 4, 2018); 'Autonomy and Integration? Small-state responses to a changing European security landscape' (Global Affairs nr. 3, 2017); 'The EU, Russia and the potential for dialogue – Different readings of the crisis in Ukraine' (European Security nr. 3, 2016) og 'The EEA Grant. A source of Soft Power?' (Journal of European Integration nr. 4, 2015).

Mer informasjon om hennes øvrige arbeider finnes i hennes fullstendige CV eller på prosjektsidene.

Pågående forskning: 

Pernille Rieker leder prosjektet RE-ENGAGE, som skal se på hvordan EU kan styrke sin utenrikspolitiske verktøykasse, inkludert utvidelses- og naboskapspolitikken - for å styrke unionens geopolitiske innflytelse og være bedre rustet til å fremme demokrati i sitt nabolag.

Innenfor rammen av Norge og EU mot 2030 ser Rieker nærmere på utviklingen av EU som sikkerhetspolitisk aktør og implikasjoner for Norge.

I EURODEFENCE studerer hun mekanismer og drivkrefter i EUs forsvarspolitikk med et særlig fokus på differensiert (eller fleksibel) integrasjon og tredjelands rolle.

I PREVEX-prosjektet studerer hun EUs og Frankrikes rolle i bekjempelsen av voldelig ekstremisme i Mena-regionen og Sahel.

I JOINT arbeider hun med hvordan å forstå drivkrefter og mekanismer i EUs utenrikspolitkk.

I ADHOCISM prosjektet ser hun nærmere på Frankrikes militære rolle i Mali.

Ekspertise

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Konflikt
 • EU

Utdanning

2004 Dr. polit, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Avhandling: Europeanisation of Nordic security

1998 Can. polit, Institutt for statsvitenskap, University of Oslo. Avhandling: Fransk NATO-politikk i 1990-årene. Kontinuitet eller endring?

Arbeidserfaring

2017- Forsker I, NUPI

2011-2017 Seniorforsker, NUPI

2009-2011 Seniorrådgiver, NordForsk

1999-2009 Doktorgradsstipendat/seniorforsker/avdelingsleder, NUPI

Aktivitet

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Nytt fokusnummer av Internasjonal Politikk

Vi zoomer inn på Norges tilbakelagte medlemskap i FNs sikkerhetsråd i siste utgave av NUPI-tidsskriftet Internasjonal Politikk.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Konflikt
 • FN
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Våre eksperter på Russland og krigen i Ukraina

Mediehenvendelser i forbindelse med de dramatiske hendelsene som pågår i Russland kan henvendes til våre eksperter på Russland og krigen i Ukraina.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
Screenshot 2023-06-24 at 11.19.22.png
Forskningsprosjekt
2022 - 2023 (Pågående)

Tsjekkiske og norske perspektiver på nye sikkerhetstrusler forbundet med Russlands krig mot Ukraina (CZECHNORSEC)

Dette prosjektet skal undersøke hvordan krigen i Ukraina er i ferd med å endre sikkerhetsoppfatninger i Tsjekkia og Norge....

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
Norpolactor PictureLogo.jpg
Forskningsprosjekt
2023 - 2024 (Pågående)

Norge og Polen som aktører i et sikkerhetslandskap i endring (NORPOLFACTOR)

Målet med dette prosjektet er å utvikle økt kunnskap om sikkerhetsrelaterte utfordringer, risikoer og trusler Polen og Norge står overfor i sitt strategiske miljø i kjølvannet av den russiske invasjon...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Satser på sikre satellitter – Norge stengt ute

EU etablerer sikker satellittkommunikasjon for Europa, men Norge står utenfor – EØS-avtalen er ingen døråpner. Norsk industri mister muligheter og norsk sikkerhet svekkes.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Ad hoc-koalisjoner skal løse stadig flere kriser

Hva skjer da med de internasjonale organisasjonene, som jo er ment å håndtere våre felles globale problemer?
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Global styring
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • AU
NAVIGATOR.png
Forskningsprosjekt
2023 - 2027 (Pågående)

The EU Navigating Multilateral Cooperation (NAVIGATOR)

Hvordan endrer globalt samarbeid seg i en periode med store forandringer, og hva betyr dette for EU?...

 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Globalisation
 • Regional integration
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • Peace operations
 • Migration
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • AU
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Globalisation
 • Regional integration
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • Peace operations
 • Migration
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • AU
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Ad hoc coalitions in global governance: short-notice, task- and time-specific cooperation

Ad hoc coalitions (AHCs) are an indispensable but scantly conceptualized part of global governance. In recent years, several typologies and classifications of global governance arrangements have been provided, mostly differentiating them based on their organizational design features of degree of formality and membership composition. These do not capture AHCs and the role they play in global governance. In this article, we not only provide a conceptualization of AHCs, but also propose ways in which AHCs fit within the broader global governance architecture. We argue that what sets AHCs apart is not so much their (in)formality or membership, but rather their short-notice creation, their task-specific purpose and their temporarily circumscribed existence. We therefore define AHCs as autonomous arrangements with a task-specific mandate established at short notice for a limited time frame. We then develop a research agenda on the nature and future of AHCs, including their short- and long-term relationship with other multilateral arrangements in the global governance architecture. This is important, as we do yet not know how AHCs complement, compete and impact on international organizations and international crisis response.

 • Sikkerhetspolitikk
Screenshot 2023-01-31 at 10.58.11.png
 • Sikkerhetspolitikk
Arrangement
08:30 - 09:30
Halvbroren Bokkafé, Cappelen Damm (Akersgata 47/49, Oslo)
Norsk
180123-Frokostseminar.png
Arrangement
08:30 - 09:30
Halvbroren Bokkafé, Cappelen Damm (Akersgata 47/49, Oslo)
Norsk
18. jan. 2023
Arrangement
08:30 - 09:30
Halvbroren Bokkafé, Cappelen Damm (Akersgata 47/49, Oslo)
Norsk

Frokostseminar: Krigen og forskningen

18. januar inviterer vi til lanseringsseminar av den nye fokusspalten i tidsskriftet Internasjonal Politikk.

Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk
110123-1.jpg
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk
15. feb. 2023
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk

EU og NATO: konkurrenter eller samarbeidspartnere?

Hvilke muligheter og utfordringer ligger bak et potensielt tettere samarbeid mellom EU og NATO? Det ser vi nærmere på under dette seminaret med Daniel Fiott.

21 - 30 av 203 oppføringer