Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Pernille Rieker

Forsker I
Pernille_Rieker_11.jpg

Kontaktinfo og filer

pernille.rieker@nupi.no
917 29 804
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Pernille Riekers forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert fransk og de nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt. Hun har en doktorgrad (dr.polit) fra 2004 (Universitetet i Oslo). På NUPI er Rieker del av Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar (SecDef). Hun er koordinator for NUPIs Senter for Europastudier (NSE) og medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk.

Publikasjoner:

Bøker: European Actorness in a Shifting Geopolitical Order. European Strategic Autonomy Through Differentiated Integration (Springer 2023);  French Foreign Policy in a Changing World. Practising Grandeur (Palgrave 2017); External governance as security community building – the limits and potential of the European Neighbourhood Policy (Routledge 2016); Dialogue and Conflict resolution. Potential and limits (Routledge 2015) og Europeanization of National Security Identity. The EU and the changing security identities of the Nordic states (Routledge 2006).

Artikler: Making Sense of the European Side of the Transatlantic Security Relations in Africa (Politics & Governance, 2022); 'Not so unique after all? Urgency and Norms in EU foreign and security policy' (Journal of European Integration, 2021); 'Differentiated integration and Europe's Global Role: A Conceptual Framework' (European Foreign Affairs Review, Special Issue, 2021); 'Differentiated Defence Integration Under French Leadership' (European Foreign Affairs Review, Special Issue, 2021); 'Plugging the capability-expectations gap: towards effective, comprehensive and conflict-sensitive EU crisis response?' (European Security nr. 1, 2019); 'Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeid' (Internasjonal Politikk 77(4), 2019); 'EU-supported reforms in the EU neighbourhood as organized anarchies: the case of post-Maidan Ukraine' (Journal of European Integration nr. 4, 2018); 'Autonomy and Integration? Small-state responses to a changing European security landscape' (Global Affairs nr. 3, 2017); 'The EU, Russia and the potential for dialogue – Different readings of the crisis in Ukraine' (European Security nr. 3, 2016) og 'The EEA Grant. A source of Soft Power?' (Journal of European Integration nr. 4, 2015).

Mer informasjon om hennes øvrige arbeider finnes i hennes fullstendige CV eller på prosjektsidene.

Pågående forskning: 

Pernille Rieker leder prosjektet RE-ENGAGE, som skal se på hvordan EU kan styrke sin utenrikspolitiske verktøykasse, inkludert utvidelses- og naboskapspolitikken - for å styrke unionens geopolitiske innflytelse og være bedre rustet til å fremme demokrati i sitt nabolag.

Innenfor rammen av Norge og EU mot 2030 ser Rieker nærmere på utviklingen av EU som sikkerhetspolitisk aktør og implikasjoner for Norge.

I EURODEFENCE studerer hun mekanismer og drivkrefter i EUs forsvarspolitikk med et særlig fokus på differensiert (eller fleksibel) integrasjon og tredjelands rolle.

I PREVEX-prosjektet studerer hun EUs og Frankrikes rolle i bekjempelsen av voldelig ekstremisme i Mena-regionen og Sahel.

I JOINT arbeider hun med hvordan å forstå drivkrefter og mekanismer i EUs utenrikspolitkk.

I ADHOCISM prosjektet ser hun nærmere på Frankrikes militære rolle i Mali.

Ekspertise

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Konflikt
 • EU

Utdanning

2004 Dr. polit, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Avhandling: Europeanisation of Nordic security

1998 Can. polit, Institutt for statsvitenskap, University of Oslo. Avhandling: Fransk NATO-politikk i 1990-årene. Kontinuitet eller endring?

Arbeidserfaring

2017- Forsker I, NUPI

2011-2017 Seniorforsker, NUPI

2009-2011 Seniorrådgiver, NordForsk

1999-2009 Doktorgradsstipendat/seniorforsker/avdelingsleder, NUPI

Aktivitet

Arrangement
11:30 - 13:00
Microsoft Teams
Engelsk
Arrangement
11:30 - 13:00
Microsoft Teams
Engelsk
25. nov. 2020
Arrangement
11:30 - 13:00
Microsoft Teams
Engelsk

Terrorisme og polarisering i Frankrike: Trusselen, retorikken og politikken

Sidan 2015 har over 250 menneske blitt drepne i jihadistiske terrorangrep i Frankrike. Kvifor er Frankrike så utsett for terrorisme, og kva effekt har terroren på det franske samfunnet og fransk politikk?

Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Frankrikes Europa-politikk gir muligheter for Norge

Om man ønsker et EU som evner å verne om verdiene det europeiske samarbeidet bygger på, ja da må EU styrkes. Dette er hovedbudskapet i den nye franske europapolitikken. Og det burde Norge støtte opp under, selv om vi ikke er EU-medlem, skriver NUPI-forsker Pernille Rieker.

 Bildet viser Frankrikes president Emmanuel Macron på talerstolen. Han slår ut med hendene og er i halvfigur.
Arrangement
16:00 - 17:00
Webinar
Engelsk
Arrangement
16:00 - 17:00
Webinar
Engelsk
27. okt. 2020
Arrangement
16:00 - 17:00
Webinar
Engelsk

Er Europa i krise eller på frammarsj?

Europas stille og tolmodige utanrikspolitikk er ofte sett på som eit svakheitsteikn, men det kan også vere styrken til kontinentet.

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

FOKUS: 25 år med EØS

Spesialutgave av Internasjonal Politikk med Fokusspalte i anledning 25-årsjubileet for EØS-avtalen.

 • Europa
 • EU
 • Europa
 • EU
Arrangement
10:00 - 11:00
NUPI
Engelsk
Arrangement
10:00 - 11:00
NUPI
Engelsk
12. mar. 2020
Arrangement
10:00 - 11:00
NUPI
Engelsk

AVLYST: Navigating the European landscape after Brexit: new alliances and European choices for the next decades

I lys av den seinaste utviklinga rundt Covid-19-viruset, har vi vedtatt å avlyse dette seminaret.

Arrangement
12:00 - 13:30
NUPI
Engelsk
Arrangement
12:00 - 13:30
NUPI
Engelsk
23. feb. 2020
Arrangement
12:00 - 13:30
NUPI
Engelsk

Framtida til europeisk utanrikspolitikk etter Brexit

Storbritannias utmelding frå EU har skapt stor uvisse rundt utanrikspolitisk samarbeid i Europa. Har E3-samarbeidet ei framtid etter Brexit?

Arrangement
12:00 - 13:30
NUPI
Norsk
Arrangement
12:00 - 13:30
NUPI
Norsk
25. feb. 2020
Arrangement
12:00 - 13:30
NUPI
Norsk

Det skjulte maktspelet – ubåtar i skandinavisk farvatn

Under den kalde krigen og fram til i dag har Sverige og Noreg følgt med på aktiviteten under vatn i Austersjøen og i norske fjordar. Har vi lært noko? Og veit vi eigentleg nok om denne skjulte aktiviteten?

Arrangement
10:30 - 12:00
NUPI
Engelsk
Arrangement
10:30 - 12:00
NUPI
Engelsk
5. feb. 2020
Arrangement
10:30 - 12:00
NUPI
Engelsk

EUs rolle i ei meir ustabil verd

Det er ulike syn på kva rolle EU bør spele i internasjonal politikk. Korleis ser 2020 for unionen, og kva rolle ønskjer ho å ha i tida som kjem?

Forskningsprosjekt
2019 - 2023 (Avsluttet)

Preventing Violent Extremism in the Balkans and the MENA: Strengthening Resilience in Enabling Environments (PREVEX)

Det overordnede målet med PREVEX er å foreslå mer finjusterte og effektive tilnærminger til å forhindre voldelig ekstremisme gjennom å styrke ulike samfunns motstandsdyktighet....

 • Terrorism and extremism
 • Europe
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Governance
 • The EU
 • Comparative methods
 • Terrorism and extremism
 • Europe
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Governance
 • The EU
 • Comparative methods
Arrangement
10:00 - 12:30
Cappelen Damm, Akersgata 47/49, Oslo
Norsk
Arrangement
10:00 - 12:30
Cappelen Damm, Akersgata 47/49, Oslo
Norsk
21. nov. 2019
Arrangement
10:00 - 12:30
Cappelen Damm, Akersgata 47/49, Oslo
Norsk

Frukostseminar: 25 år med EØS-avtalen

Kva betydning har EØS-avtalen hatt for Noreg etter 25 år? Kva utfordringar og moglegheiter ligg i avtalen? Bli med når vi lanserer ny fokusspalte i tidsskriftet Internasjonal Politikk den 22. november!

61 - 70 av 203 oppføringer