Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Pernille Rieker

Forsker I
Pernille_Rieker_11.jpg

Kontaktinfo og filer

pernille.rieker@nupi.no
917 29 804
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Pernille Riekers forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert fransk og de nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt. Hun har en doktorgrad (dr.polit) fra 2004 (Universitetet i Oslo). På NUPI er Rieker del av Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar (SecDef). Hun er koordinator for NUPIs Senter for Europastudier (NSE) og medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk.

Publikasjoner:

Bøker: European Actorness in a Shifting Geopolitical Order. European Strategic Autonomy Through Differentiated Integration (Springer 2023);  French Foreign Policy in a Changing World. Practising Grandeur (Palgrave 2017); External governance as security community building – the limits and potential of the European Neighbourhood Policy (Routledge 2016); Dialogue and Conflict resolution. Potential and limits (Routledge 2015) og Europeanization of National Security Identity. The EU and the changing security identities of the Nordic states (Routledge 2006).

Artikler: Making Sense of the European Side of the Transatlantic Security Relations in Africa (Politics & Governance, 2022); 'Not so unique after all? Urgency and Norms in EU foreign and security policy' (Journal of European Integration, 2021); 'Differentiated integration and Europe's Global Role: A Conceptual Framework' (European Foreign Affairs Review, Special Issue, 2021); 'Differentiated Defence Integration Under French Leadership' (European Foreign Affairs Review, Special Issue, 2021); 'Plugging the capability-expectations gap: towards effective, comprehensive and conflict-sensitive EU crisis response?' (European Security nr. 1, 2019); 'Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeid' (Internasjonal Politikk 77(4), 2019); 'EU-supported reforms in the EU neighbourhood as organized anarchies: the case of post-Maidan Ukraine' (Journal of European Integration nr. 4, 2018); 'Autonomy and Integration? Small-state responses to a changing European security landscape' (Global Affairs nr. 3, 2017); 'The EU, Russia and the potential for dialogue – Different readings of the crisis in Ukraine' (European Security nr. 3, 2016) og 'The EEA Grant. A source of Soft Power?' (Journal of European Integration nr. 4, 2015).

Mer informasjon om hennes øvrige arbeider finnes i hennes fullstendige CV eller på prosjektsidene.

Pågående forskning: 

Pernille Rieker leder prosjektet RE-ENGAGE, som skal se på hvordan EU kan styrke sin utenrikspolitiske verktøykasse, inkludert utvidelses- og naboskapspolitikken - for å styrke unionens geopolitiske innflytelse og være bedre rustet til å fremme demokrati i sitt nabolag.

Innenfor rammen av Norge og EU mot 2030 ser Rieker nærmere på utviklingen av EU som sikkerhetspolitisk aktør og implikasjoner for Norge.

I EURODEFENCE studerer hun mekanismer og drivkrefter i EUs forsvarspolitikk med et særlig fokus på differensiert (eller fleksibel) integrasjon og tredjelands rolle.

I PREVEX-prosjektet studerer hun EUs og Frankrikes rolle i bekjempelsen av voldelig ekstremisme i Mena-regionen og Sahel.

I JOINT arbeider hun med hvordan å forstå drivkrefter og mekanismer i EUs utenrikspolitkk.

I ADHOCISM prosjektet ser hun nærmere på Frankrikes militære rolle i Mali.

Ekspertise

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Konflikt
 • EU

Utdanning

2004 Dr. polit, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Avhandling: Europeanisation of Nordic security

1998 Can. polit, Institutt for statsvitenskap, University of Oslo. Avhandling: Fransk NATO-politikk i 1990-årene. Kontinuitet eller endring?

Arbeidserfaring

2017- Forsker I, NUPI

2011-2017 Seniorforsker, NUPI

2009-2011 Seniorrådgiver, NordForsk

1999-2009 Doktorgradsstipendat/seniorforsker/avdelingsleder, NUPI

Aktivitet

Arrangement
11:00 - 12:30
Direktestrømming
Norsk
Arrangement
11:00 - 12:30
Direktestrømming
Norsk
14. des. 2021
Arrangement
11:00 - 12:30
Direktestrømming
Norsk

WEBINAR: Dei vil, dei vil, men får det ikkje til: USA og det maritime forsvaret av Europa

USAs maritim-strategiske tilnærming til Europa er på veg inn i eit nytt paradigme, men korleis ser dette paradigmet ut, og kva har dette å seie for Europa og Noreg?

Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger? Hvilke trusler vil vi stå overfor i årene som kommer? Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
Forsvar_system_toppbilde_cropped.jpeg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger? Hvilke trusler vil vi stå overfor i årene som kommer? Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
Forsvar_system_toppbilde_cropped.jpeg
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Se Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021

21. juni var det duket for Norsk utenrikspolitisk konferanse om landets sikkerhetspolitiske utfordringer og muligheter på Sentralen i Oslo. Se hele konferansen, med politikerdebatt, på YouTube.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Nord-Amerika
 • Arktis
 • Norden
 • Konflikt
 • Pandemier
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
Arrangement
15:15 - 18:00
Microsoft Teams og Youtube
Norsk
Arrangement
15:15 - 18:00
Microsoft Teams og Youtube
Norsk
20. jun. 2021
Arrangement
15:15 - 18:00
Microsoft Teams og Youtube
Norsk

Norsk utanrikspolitisk konferanse 2021: Tryggingspolitiske moglegheiter etter pandemien

Verda i 2021 har store tryggingspolitiske utfordringar med auka rivalisering, splitting i dei tradisjonelle alliansane våre, og store kriser som må løysast. Likevel er ikkje alt håplaust.

Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Politique africaine et méditerranéenne de la France : vers une réinvention de l’exceptionnalisme ?

Engasjement i Afrika er fremdeles kjernen i den franske utenrikspolitikken. I løpet av de siste tjue årene har denne politikken gjennomgått betydelige endringer, som ser ut til å bekrefte hypotesen om at en ny form for fansk eksepsjonalisme i Afrika fortsatt er en realitet. Det er ingen hemmelighet at fransk utenrikspolitisk praksis i Afrika har hatt et negativt image knyttet til Françafrique - et negativt ladet konsept som refererer til patronat og korrupte aktiviteter fra franske og afrikanske politiske, økonomiske og militære aktører. Denne utenrikspolitikken synes til å ha bli erstattet en ny tilnmærmingen. Hvordan kan denne karakteriseres? Er den fremdeles et instrument for å styrke fransk eksepsjonalisme, og i så fall hvordan? Er i det hele tatt eksepsjonisme fortsatt et fruktbart konsept for å forstå den franske utenrikspolitikken generelt, og overfor Afrika spesielt?

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

The EU's comprehensive response to out of area crises: Plugging the capability-expectations gap

Siden EU vedtok en “helhetlig tilnærming” til krisehåndtering i 2013, har EU brukt betydelig tid og energi på å effektivisere tilnærmingen. Nylig har vi også sett et skifte i terminologi fra "omfattende" til "integrert", noe som indikerer en utvidelse av tilnærmingen utover utviklingssikkerhetssammenheng for å omfatte forpliktelsen til synergistisk bruk av alle tilgjengelige verktøy på alle stadier av konfliktsyklusen. Denne endringen anerkjenner også behovet for å overvinne EUs egne juridiske, institusjonelle og budsjettmessige interne / eksterne dikotomier som tidligere har plaget en virkelig tilnærmet tilnærming. Men har denne endringen forbedret Unionens evne til å handle? Med utgangspunkt i institusjonell teori analyserer dette kapittelet hvorvidt EU har den administrative kapasiteten som trengs for å være en effektiv aktør på dette området.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Konflikt
 • EU
 • Sikkerhetspolitikk
 • Konflikt
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Frankrikes Europa-politikk gir muligheter for Norge

Om man ønsker et EU som evner å verne om verdiene det europeiske samarbeidet bygger på ja, da må EU styrkes. Dette er hovedbudskapet i den nye franske europapolitikken. Og det burde Norge støtte opp under, selv om vi ikke er EU-medlem.

 • Europa
 • Norden
 • Europa
 • Norden
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Norway – optimising EU non-membership to maximise mutual European added value

Flere land utenfor EU har samarbeidsavtaler med EU som i ulik grad integrerer dem i europeiske prosjekter etter eget valg. Et av de 'tredje' landene som er mest integrert i EUs aktiviteter og regelverk er Norge. Hva er det som motiverer nordmennene - hvis land lett ville være kvalifisert for EU-medlemskap i alle henseender - til å velge et slikt vidtrekkende samarbeid, uten medbestemmelse i utformingen av de regler og forskrifter de må følge? Pernille Rieker er Forsker I ved norsk utenriskpolitisk institutt med fokus på europeisk integrasjon og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I denne artikkelen forklarer hun hvordan søket etter europeisk merverdi bringer Norge svært nær EU-medlemskap, og hvorfor landet velger ikke å gå lenger.

 • Norden
 • EU
 • Norden
 • EU
Arrangement
12:00 - 13:30
Microsoft teams
Engelsk
Arrangement
12:00 - 13:30
Microsoft teams
Engelsk
3. mar. 2021
Arrangement
12:00 - 13:30
Microsoft teams
Engelsk

Kva er nytt i forholdet mellom EU og UK?

Handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og UK blei underteikna 24. desember 2020, etter meir enn fire år med forhandlingar. Bli med på dette webinaret for å høyre meir om kva avtalen betyr for framtida, både for forholdet mellom EU og UK og verda utanfor.

51 - 60 av 203 oppføringer