Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Pernille Rieker

Forsker I
Pernille_Rieker_11.jpg

Kontaktinfo og filer

pernille.rieker@nupi.no
917 29 804
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Pernille Riekers forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert fransk og de nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt. Hun har en doktorgrad (dr.polit) fra 2004 (Universitetet i Oslo). På NUPI er Rieker del av Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar (SecDef). Hun er koordinator for NUPIs Senter for Europastudier (NSE) og medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk.

Publikasjoner:

Bøker: European Actorness in a Shifting Geopolitical Order. European Strategic Autonomy Through Differentiated Integration (Springer 2023);  French Foreign Policy in a Changing World. Practising Grandeur (Palgrave 2017); External governance as security community building – the limits and potential of the European Neighbourhood Policy (Routledge 2016); Dialogue and Conflict resolution. Potential and limits (Routledge 2015) og Europeanization of National Security Identity. The EU and the changing security identities of the Nordic states (Routledge 2006).

Artikler: Making Sense of the European Side of the Transatlantic Security Relations in Africa (Politics & Governance, 2022); 'Not so unique after all? Urgency and Norms in EU foreign and security policy' (Journal of European Integration, 2021); 'Differentiated integration and Europe's Global Role: A Conceptual Framework' (European Foreign Affairs Review, Special Issue, 2021); 'Differentiated Defence Integration Under French Leadership' (European Foreign Affairs Review, Special Issue, 2021); 'Plugging the capability-expectations gap: towards effective, comprehensive and conflict-sensitive EU crisis response?' (European Security nr. 1, 2019); 'Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeid' (Internasjonal Politikk 77(4), 2019); 'EU-supported reforms in the EU neighbourhood as organized anarchies: the case of post-Maidan Ukraine' (Journal of European Integration nr. 4, 2018); 'Autonomy and Integration? Small-state responses to a changing European security landscape' (Global Affairs nr. 3, 2017); 'The EU, Russia and the potential for dialogue – Different readings of the crisis in Ukraine' (European Security nr. 3, 2016) og 'The EEA Grant. A source of Soft Power?' (Journal of European Integration nr. 4, 2015).

Mer informasjon om hennes øvrige arbeider finnes i hennes fullstendige CV eller på prosjektsidene.

Pågående forskning: 

Pernille Rieker leder prosjektet RE-ENGAGE, som skal se på hvordan EU kan styrke sin utenrikspolitiske verktøykasse, inkludert utvidelses- og naboskapspolitikken - for å styrke unionens geopolitiske innflytelse og være bedre rustet til å fremme demokrati i sitt nabolag.

Innenfor rammen av Norge og EU mot 2030 ser Rieker nærmere på utviklingen av EU som sikkerhetspolitisk aktør og implikasjoner for Norge.

I EURODEFENCE studerer hun mekanismer og drivkrefter i EUs forsvarspolitikk med et særlig fokus på differensiert (eller fleksibel) integrasjon og tredjelands rolle.

I PREVEX-prosjektet studerer hun EUs og Frankrikes rolle i bekjempelsen av voldelig ekstremisme i Mena-regionen og Sahel.

I JOINT arbeider hun med hvordan å forstå drivkrefter og mekanismer i EUs utenrikspolitkk.

I ADHOCISM prosjektet ser hun nærmere på Frankrikes militære rolle i Mali.

Ekspertise

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Konflikt
 • EU

Utdanning

2004 Dr. polit, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Avhandling: Europeanisation of Nordic security

1998 Can. polit, Institutt for statsvitenskap, University of Oslo. Avhandling: Fransk NATO-politikk i 1990-årene. Kontinuitet eller endring?

Arbeidserfaring

2017- Forsker I, NUPI

2011-2017 Seniorforsker, NUPI

2009-2011 Seniorrådgiver, NordForsk

1999-2009 Doktorgradsstipendat/seniorforsker/avdelingsleder, NUPI

Aktivitet

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: Kan EU takle ei ny flyktningkrise?

Ei ny flyktningkrise kan vere i emning, er det fleire ting som tyder på. Er EU betre førebudd denne gongen?
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Migrasjon
 • Menneskerettigheter
 • EU
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Stort EU-prosjekt til NUPI

NUPI skal fra 2023 lede et stort prosjekt om hvordan EU skal navigere multinasjonalt samarbeid i endring.
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Europeanisation of Norwegian security and defence policy. Nordic cooperation as vehicle.

Med Russlands invasjon av Ukraina har europeisk tryggleik blitt sett i høge beredskapen og betydninga av både EU og NATO forsterka. Val av ein meir isolasjonistisk president i USA igjen i 2024 eller 2028 kan ikkje sjåast bort frå. Å auke europeisk tryggleik og forsvar bør derfor vere eit sentralt mål for både Noreg og europeiske allierte, skriv NUPI-forskar Pernille Rieker i denne policy briefen. Ei slik europeisering bør sjåast som eit supplement til Noregs NATO-medlemskap, men bør innebere ei meir seriøs investering i ulike initiativ tatt av EU og viktige medlemsland (Frankrike og Tyskland), og dessutan initiativ tatt av Storbritannia. Styrking av nordisk tryggleik og forsvarssamarbeid bør også sjåast på som ein reiskap for ei svært velkommen europeisering av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk. Når Sverige og Finland no går inn i NATO og Danmark vender tilbake til EUs felles tryggleik og forsvarspolitikk (CSDP), er potensialet for nordisk tryggingssamarbeid som eit middel i ei slik europeisering stort, ifølgje denne policy briefen.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Norden
 • EU
Screenshot 2022-10-27 at 11.01.56.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Norden
 • EU
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI / Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
031122-EU-Response.png
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI / Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
3. nov. 2022
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI / Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk

EUs respons på Russlands invasjon av Ukraina

Den europeiske unionen svarte raskt og unisont etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar.

Publikasjoner
Publikasjoner

PODKAST: Slik påvirker Ukraina-krigen europeisk sikkerhetspolitikk

Pernille Rieker gjester i FFI podkasten "Ugradert" "Russlands invasjon av Ukraina markerte et skille i europeisk historie. I denne episoden av Ugradert snakker vi med sjefsforsker ved FFI, Bjørn Olav Knutsen, og forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) Pernille Rieker."

 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
Screenshot 2022-06-01 at 11.52.26.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
Publikasjoner
Publikasjoner

DEBATT: Krigen i Ukraina og hvordan den endrer Europa

Panelsamtale om krigen i Ukraina arrangert av Europabevegelsen i Norge PANELDELTAKERE: * Eivind Vad Petersson (Ap), statssekretær for utenriksminister Anniken Huitfeldt. * Pernille Rieker, forsker i europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, NUPI. * Heidi Nordby Lunde, leder i Europabevegelsen. * Julie Wilhelmsen, seniorforsker i russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, NUPI.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
Publikasjoner
Publikasjoner

Not so unique after all? Urgency and norms in EU foreign and security policy

EUs globale strategi setter «prinsipiell pragmatisme» i kjernen av EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk. Dette har også blitt fremmet for å fjerne gapet mellom prat og handling. Likevel har konseptet blitt mye kritisert og tolket som borte fra å gjøre unionens "organiserte hykleri" mindre iøynefallende. Ved å utforske sentrale EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske strategier og politikk implementert det siste tiåret, antyder denne artikkelen at et visst mønster for når EU handler normativt og når det handler strategisk kan identifiseres. Mens den overordnede ambisjonen fortsatt er å fremme en mer normativ politikk, også når det kommer til en betydelig økonomisk kostnad, er det en grense for hvordan den er villig til å gå. Bevis tyder på at når EU står overfor en situasjon som oppfattes som presserende, blir EU mer utsatt for å implementere politikk som er i strid med EUs egne prinsipper.

 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU
Screenshot 2022-05-27 at 10.29.09.png
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner

Making Sense of the European Side of the Transatlantic Security Relations in Africa

Denne artikkelen tar sikte på å undersøke transatlantiske sikkerhetsrelasjoner i Afrika: Hvordan kan de karakteriseres? Har de blitt svekket eller styrket i løpet av det siste tiåret? Hvordan kan denne utviklingen forklares? Ettersom NATO hittil ikke har vært tungt engasjert på det afrikanske kontinentet, synes det fornuftig å ta for seg forholdet mellom EU og USA. Afrika har vært et bekymringsmoment for EU (og dets medlemsland) i flere tiår grunnet geografisk nærhet og historiske bånd. Afrika har imidlertid siden 2001 fått økt sikkerhetspolitisk betydning for både Europa og USA, dette grunnet internasjonal terrorisme og (for Europa) hensyn til migrasjonsstrømninger. Frankrike har fra europeisk side vært den dominerende aktøren, noe som har gjort det transatlantiske sikkerhetssamarbeidet i Afrika hovedsakelig om fransk-amerikanske relasjoner. Frankrikes ledende rolle i Europas sikkerhets- og forsvarsengasjement, med stadig økende tilslutning fra andre EU-land og tilknyttede ikke-medlemmer, medfører et bilateralt forhold som handler om mer enn bare samarbeid mellom to stater. Ved å anvende et rammeverk som tar høyde for EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk, en prosess som i økende grad bærer preg av en differensiert og fleksibel integrasjon med fransk ledelse, må utviklingen av det fransk-amerikanske samarbeidet i Afrika forstås som et uttrykk for en bredere transatlantisk allianse i regionen.

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • EU
Screenshot 2022-05-27 at 09.31.18.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • EU
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPIs ekspertise på Ukraina-konflikten

Her finner du en oversikt over våre tilgjengelige eksperter og relevant forskning på Ukraina-konflikten.
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Putin Zelensky og Stoltenberg.jpg
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: EUs rolle i europeisk sikkerhet og forsvar

21. mars i år vedtok Rådet for Den europeiske union et strategisk kompass – et veikart – for at EU skal bli en sterkere sikkerhets- og forsvarsaktør. Men hva betyr dette egentlig, og endrer det EUs rolle som sikkerhetsaktør på noen vesentlig måte?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU
EU-strategic-compass-thumbnail_system_toppbilde.jpeg
31 - 40 av 203 oppføringer