Foto: Wikimedia Commons

NUPI senter for europastudier (NSE)

Forskningssenter

NUPI senter for europastudier (NSE) tar sikte på å være en kilde til policy-relevant forskning og ekspertise på EU og europaspørsmål.

NUPI samarbeider med mange ulike europaforskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

NUPI er medlem av det europeiske europaforskningsnettverket TEPSA.

For mer informasjon om våre aktiviteter og publikasjoner, ta en titt på prosjektsidene.

Pågående prosjekter:

Avsluttede prosjekter:

Senteret har også en egen seminarserie som nå er blitt en integrert del av prosjektet Norge og EU mot 2030. (Seminarer fra 2020-2022 kan ses i arkivet her).

EUs historie kort forklart:

Vil du vite mer om EU? Se disse korte korte videoene fra TEPSA:

Nyheter

NUPI PODCAST: The world stage

April 1, 2022

What is happening in the world right now? In this podcast produced by the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) we'll take a closer look at events taking place around the globe. Here you will find conversations, seminars and lectures on different international topics. We hope you1

News
Bildet viser EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen

Krisene som truar EU no

March 5, 2021

Koronakrise, legitimitetskrise og klimakrise. Det er berre nokre av hindera EU må forsere. Kor bra går det, og kvar er EU i 2025? EU si krisehandtering er tema for ei ny bok signert blant andre NUPI- og HINN-forskar Marianne Riddervold. 

News

Kronikk: EUs og Norges felles sanksjoner

March 4, 2021

Den nye sanksjonsloven vil tydeliggjøre Norges tette forhold til EUs utenrikspolitikk, skriver NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

News
Bildet viser det norske flagget og EU-flagget som smelter sammen, med en blå bokforside lagt oppå.

Boklansering: EØS og alternativene – hva med NOREXIT?

November 9, 2020

Hva er alternativene til EØS-avtalen? Hva skjer om Norge blir med i EU - eller lar EØS-avtalen opphøre? Det er tema for en ny bok, redigert av Arne Melchior og Frode Nilssen.

News

EU i stormaktspolitikken – vinner eller taper?

October 26, 2020

Vi lever i en tid der politikk styres stadig mer av rå maktbruk heller enn av regler, skriver NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

News

Hvorfor EU vil komme styrket ut av koronakrisen

September 28, 2020

Det hevdes ofte at EU er på sammenbruddets rand. Men stemmer det?

News

KRONIKK: Europeisk solidaritet kan bli en bombe i norsk politikk

September 17, 2020

Hva vil Norge svare når EU og EUs medlemsland spør om hva som skal være Norges bidrag til den europeiske rednings- om omstillingspakken? spør NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

News
Bildet viser en skjerm med rammer med medlemmer i Det europeiske råd i et digitalt møte

Kronikk: Covid-19 blir avgjørende for europeisk samarbeid

May 8, 2020

Koronakrisen reiser grunnleggende spørsmål om grenser, solidaritet og strategiske interesser i Europa, skriver NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

News
The image shows Research Professor Pernille Rieker (right) and Senior Research Fellow Kristin Haugevik (left) from NUPI.

Rethinking differentiated integration

September 17, 2019

Several NUPI researchers contributed to the debate about differentiated integration in the area of security and defence at the annual conference of the European International Studies Association (EISA) in Sofia, Bulgaria last week.

News
Bildet viser NUPI-forsker Øyvind Svendsen

NUPI-podden: Hva skjer med EUs forsvar?

June 18, 2019

Vi ser nærmere på hva Brexit kan gjøre med forsvar og sikkerhet i Europa.

News

25 år med hardt EØS-arbeid

June 4, 2019

NUPI-direktør Ulf Sverdrup skriver om EØS og Norge i denne DN-kronikken.

News

EUNPACKs sluttkonferanse: ei samanfatting av tre år med forsking på EUs kriserespons

March 26, 2019

Konfliktsensitivitet var i sentrum då det treårige NUPI-leia forskingsprosjektet på EUs kriserespons (EUNPACK) arrangerte ein avslutningskonferanse i Brussel 18-20. mars.

News

Korleis kan EU betre kriseresponsen sin?

March 25, 2019

Forskarar i og utanfor Europa har studert EUs tilnærming til krise og konflikt.

News

Fem paradoks ved EUs kriserespons

March 4, 2019

Kva hindrer EU sine operasjoner frå å oppnå bedre resultater?

News
Bildet viser Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide som tar Federica Mogherini, EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, i hånden.

Norges samarbeid med EU – 4 veier videre

February 28, 2019

Kan Norge dra nytte av tettere samarbeid med EU om utenriks- og sikkerhetspolitikk?

News

Transatlantisk konflikt

February 27, 2019

Europa og USA orker ikke lengre å skjule spenningene, skriver Ulf Sverdrup.

News
Bildet viser statsminister Erna Solberg og Kinas president Xi Jinping

Europeiske land spriker i hvordan de snakker om kritiske forhold med Kina

January 28, 2019

Det viser en ny rapport som tar for seg politiske verdier i Europas forhold til Kina.

News
Bildet viser EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker og USAs president, Donald Trump

Slik svekkes forholdet mellom Europa og USA

January 28, 2019

EU blir mer uavhengig av USA. Samtidig er USAs utenrikspolitikk mindre Europa-orientert.

News

ANALYSIS: Resolving Brexit

December 19, 2018

Brexit is in crisis. The options are limited, and they have not changed much since 2016. Now, time is running out. Exiting the EU without an agreement, widely recognized as the worst option, is the default. Moreover, this is no longer simply a question about how to dea1

News
Ivan Krastev at NUPI

Kan EU takle de store utfordringene som kommer?

November 30, 2018

NY PODKAST: Ivan Krastev ser nærmere på krisene som har vært med på å forme EU.

News

KRONIKK: EØS gir oss vern i handelskrigen

September 18, 2018

Norge slipper unna EUs ståltoll. Det kan vi takke EØS-avtalen for, skriver Arne Melchior.

News

KRONIKK: Skjerpet lobbykamp

September 18, 2018

Etter brexit vil Storbritannia måtte påvirke EU fra utsiden. Norge får konkurranse.

News
Bildet viser utenriksminister Ine Eriksen Søreide og EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

KRONIKK: Nye toner i norsk europapolitikk

May 16, 2018

Til rett tid og med forfriskende begrunnelser, skriver Ulf Sverdrup i DN.

News
Bildet viser en mann kledd ut som det britiske flagget mens han vifter med EU-flagget

PODKAST: Kva skjer med Europa etter Brexit?

May 7, 2018

Høyr EU-ekspert Caroline de Gruyter i NUPI podcast.

News
Bildet viser statsminister Erna Solberg og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker

KRONIKK: Mer inne enn ute

March 22, 2018

Brexit synes å ha endret Norges status i EU. Resultatet er at Norge er oppgradert.

News

KRONIKK: Brexit og europeisk sikkerhet

November 16, 2017

Kan brexit gjøre at Norge og Storbritannia blir tettere integrert med EU?

News

Nytt nummer av Internasjonal Politikk ute

October 27, 2017

Et EU uten Storbritannia, et Storbritannia utenfor EU - hva betyr det for oss i Norden?

News

PODKAST: Brexit, EU, EØS og Norge - et Europa i endring

October 31, 2017

30. oktober markerte slutten på det tre år lange EUNOR-prosjektet. Her kan du høre podkaster fra konferansen.

News
Bildet viser signeringen av Romatraktaten

60 år med EU - hva nå?

March 9, 2017

Europeisk integrasjon var aldri lett. Veien videre blir ikke lettere, skriver Ulf Sverdrup.

News
Bildet viser en Eu-logo som mangler en stjerne

Britisk EØS-spor ikke dødt

September 20, 2016

Det er for tidlig å avskrive EØS-løsning for Storbritannia. Det kan i så fall bli krevende for Norge, skriver direktør Ulf Sverdrup i DN-kronikk.

News
Partileder Nigel Farage (UKIP) på pressekonferanse om Brexit 24. juni.

- Dyp krise for EU

June 24, 2016

I morgentimene fredag var Brexit et faktum. Hva kan resultatet bety for Norge og for europeisk samarbeid?

News
Bildet viser en lansering for konsultasjon om fremtiden til ENP

Slutt på det gode naboskapet?

June 29, 2016

EUs forhold til nabolandene har gått fra å være harmonisk til anspent. Men kan naboskapspolitikken ha skapt sterkere sikkerhetspolitiske bånd? NUPI-forsker Pernille Rieker ser nærmere på det i ny bok.

News

EU under lupen

November 9, 2015

Hvordan svarer EU på kriser? Det er hovedspørsmålet for NUPI-forskerne som har lyktes i å få finansiering fra verdens største forskningspropgram. 

News

Internasjonale institusjoner kan dø

August 16, 2018

Den internasjonale orden er mer sårbar enn mange tror, skriver Ulf Sverdrup.

Prosjekter

Project : Forskningsprosjekt

Preventing Violent Extremism in the Balkans and the MENA: Strengthening Resilience in Enabling Environments

Det overordnede målet med PREVEX er å foreslå mer finjusterte og effektive tilnærminger til å forhindre voldelig ekstremisme gjennom å styrke ulike samfunns motstandsdyktighet.
Project : Forskningsprosjekt
Bildet viser EU-flagg

Balancing between integration and autonomy. Understanding the drivers and mechanisms of EU's foreign, security and defense policy

EUFLEX studerer både hvordan EU, medlemsstatene og assosierte stater, som Norge, balanserer mellom hensynet til å ivareta nasjonal selvbestemmelse (autonomi) på den ene siden, og lojalitet til selve EU-prosjektet i form av integrasjon og tettere samarbeid på den andre.
Project : Forskningsprosjekt

EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability

EU IDEA har et tredelt mål, nemlig å gjøre nybrottsarbeid på feltet differensiert integrasjon med hensyn til konseptuell tilnærming, policy og nettverk.
Project : Seminarserie

Norge møter Europa

Europa er i stadig endring. Ettersom Norge er en del av Europa og tett sammenvevd med EU så vil økonomiske, og politiske endringer på kontinentet ha store virkninger for landet.
Project : Forskningsprosjekt

Europe in transition – Small states and Europe in an age of global shifts

Hvilken betydning har EU for små stater i dagens Europa?
Project : Forskningsprosjekt

Community-based policing and post-conflict police reform

Dette forskningsprosjektet vil bidra til mer kunnskap om de sosiale, kulturelle, juridiske og etiske dimensjonene i 'community-based' politiarbeid i tidlifere konfliktområder.
  • Ingvild Magnæs Gjelsvik
  • Maria Gilen Røysamb
Project : Forskningsprosjekt

Nordiske svar på geopolitiske utfordringer

Hvilke utenrikspolitiske verktøy har de nordiske lands regjeringer, når de nå står overfor en ny og mer utfordrende geopolitisk situasjon?
Project : Research Project

Good intentions, mixed results – A conflict sensitive unpacking of the EU comprehensive approach to conflict and crisis mechanisms

The EUNPACK project unpacks EU crisis response mechanisms, with the aim to increase their conflict sensitivity and efficiency.